Resources

Ko na lihohi Tautai Ake

Ko na lihohi Tautai Ake ko ni heti tuhi ma e maua foki i te initaneti. Ko ni lihohi na kamata ke lagolago ki te akoakoga o te gagana, te faitau ma na matakupu mo fanau akoga Tokelau. E lahi na itukaiga tuhituhiga, e iei ai na tala fatu, tala moni, tala fakatino, holo ma na tala kakai.

Kopiti o te Connect Tokelau

Ko na lihohi a te Connect Tokelau ko he tukufakatahiga e o ni tuhituhiga ke fehoahoani ki te akoakoga o na matakupu o te haienihi, tekenoloti, haienihi o tagata, vena te ola malolo ma te fakamalohi tino.

Tuhi i na gagana e lua

Ko na tuhi ienei e iei ai te faka-Tokelau ma te Igilihi i loto o te tuhi e fokotahi.

Tuhi-e (tuhi eleketoni)

Ko na tuhi-e, pe ko na tuhi faitau i na mahini tekinoloti ko ni tala ma ni tuhituhiga e maua ai ma te alāleo. Ko na tuhi-e ienei e mafai ke matamata ki ei i na komipiuta mafolafola (tablet), komipiuta fekaveaki (laptops) ma na komipiuta pe ko ietahi itukaiga mahini fakaonaponei e ve ko na mahini fakamatamata lalahi (data projector).