Resources

Ko na lihohi Tautai Ake

Ko na lihohi Tautai Ake ko ni heti tuhi ma e maua foki i te initaneti. Ko ni lihohi na kamata ke lagolago ki te akoakoga o te gagana, te faitau ma na matakupu mo fanau akoga Tokelau. E lahi na itukaiga tuhituhiga, e iei ai na tala fatu, tala moni, tala fakatino, holo ma na tala kakai.

Kopiti o te Connect Tokelau

Ko na lihohi a te Connect Tokelau ko he tukufakatahiga e o ni tuhituhiga ke fehoahoani ki te akoakoga o na matakupu o te haienihi, tekenoloti, haienihi o tagata, vena te ola malolo ma te fakamalohi tino.

Tuhi i na gagana e lua

Ko na tuhi ienei e iei ai te faka-Tokelau ma te Igilihi i loto o te tuhi e fokotahi.

Tuhi-e (tuhi eleketoni)

Ko na tuhi-e, pe ko na tuhi faitau i na mahini tekinoloti ko ni tala ma ni tuhituhiga e maua ai ma te alāleo. Ko na tuhi-e ienei e mafai ke matamata ki ei i na komipiuta mafolafola (tablet), komipiuta fekaveaki (laptops) ma na komipiuta pe ko ietahi itukaiga mahini fakaonaponei e ve ko na mahini fakamatamata lalahi (data projector).

Lihohi mo na Vahega Pepe

Ko na lihohi Tautai Ake na fuafua ke lagolagogia te gagana, te faitau ma ietahi matakupu ki na fanau tamiti. Ko na lihohi ienei na fuafua e faitau fakatahi ma na tamaiti i na polokalame a na vahega pepe.