Connect 3 akau matafi ma te konahia o te tai cover

Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

Levolo 4

Non-fiction

Elena Pasilio

Seiuli Aleta

Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti