Connect 1 i lalo o te moana cover

I lalo o te Moana

Levolo 4

Non-fiction

Sophie Fern

Jewel Luti Tuitama

Ko te lipoti tenei e kikila ki te hukehukega o he lauakau e 100-mita te loa 11 kilomita te mamao mai te gataifale o Taranaki i Niu Hila. Ko fanau akoga mai te kogafenua tenei kua galulue fakatahi ma na tino uku, tino hukehuke mea e ola, inihinia, tino fai faiva, ma na tino Maoli o te kogagfenua ke hakilikili ma fakamaumau na lakau ma na meaola kua fai tenei akau mo latou nofoaga tumau. E kikila te lipoti nei ki na auala hukehuke e fakaaogā ma na tekonoloti kehekehe e fakaaogā i na vaega takitahi. Haienihi ma te tekenoloti