Connect 2 koviti 19 cover

KŌVITI-19

Levolo 4

Non-fiction

Tootoooleaava Dr Fanaafi Aiono-Le Tagaloa

Mete Kele

I te fakaikuga o te tauhaga 2019, na kamata kitea ai e na haienitihi he vailaha (virus) fou. E pehi te vailaha, kae fakahalalau loa ko he penetemi kolope ma tapuni ai te pa tuakoi o Tokelau. E ui kua fakataga na tino ke toe liliu ki Tokelau, e tatau ke nonofokehea. E iei na tui mo he puipuiga, kae kua hula mai foki ietahi itukaiga kehe o te vailaha. E taua ke malamalama pe hea te vailaha ke pulepulea gofie ai tenei famai fou. Haienihi