Tuhi i na gagana e lua

Ko na tuhi ienei e iei ai te faka-Tokelau ma te Igilihi i loto o te tuhi e fokotahi.

Levolo 3

Ko na tuhi Levolo 3 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega maualuga o te Pilima, (Tauhaga 7–8 pe Levolo 7–8)

 • Ko te Fāime

  Ko te Faime SB
  BB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua he tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

Levolo 4

Ko na tuhi Levolo 4 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega Tulaga Lua, (Tauhaga 9–11 pe Levolo 9–11)

 • Fagatua Tokelau

  TOK Fagatua Tokelau

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.