TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

Ko te Kakai o Tokalalaga

Levolo 3

Fiction

Darcy Solia

He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai

Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.