17719 Tokelau Ko Tinilau ma hina SB

Ko Tinilau ma Hina

Levolo 1

Fiction

Kelihiano Kalolo

Ko te tala kakai tenei o Tinilau ma Hina. Kakai

Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.