Lihohi mo na Vahega Pepe

Ko na lihohi Tautai Ake na fuafua ke lagolagogia te gagana, te faitau ma ietahi matakupu ki na fanau tamiti. Ko na lihohi ienei na fuafua e faitau fakatahi ma na tamaiti i na polokalame a na vahega pepe.

 • Te Tatou Alafapeta

  01357 Frieze

  Ko te ata fakakālava lanulanu tenei, e kamata fakailoa ai ki tamaiti na mataituhi ma na leo o te alafapeta Tokelau.

 • Ko na Vaega Ienei o Tatou Tino

  01359 Bodies Big Book
  BB

  Ko te tuhi lahi tenei e kamata fakailoa ai ki tamaiti na kupu mo ietahi vaega o latou tino.

 • Ni Hiepi

  Ni Hiepi Poster

  Ko te ata momoli fekau tenei e kamata fakailoa ai na igoa o ni hiepi ki tamaiti.

 • Ko na Lanu

  Ko na Lanu Poster

  Ko te ata momoli fekau tenei e kamata fakailoa ai na igoa o ni lanu e hefululua ki tamaiti.

 • Fuaga o na Mea

  Fuaga o na Mea Poster

  Ko te ata momoli fekau tenei e kamata fakailoa ai ki tamaiti na kupu e fakaaoga mo te fuaga o ni mea pe ko te fakatuhatuhaga o ni mea.

 • Lima ia Pua Fuaefa Manaia

  01369 Lima ia Pua Fuaefa Manaia Poster

  He ata momoli fekau e o he holo agai ki ni pua mananaia e toka lima na tuhia e te akoga a Matauala.

 • Te Teine Fomai

  01363 Te Teine Fomai Poster

  He ata momoli fekau e o he holo agai ki he tama na lavea te lima ma e manakomia ke kikila ki ei te teine fomai.

 • Te Malama o te Fetu

  01361 Te Malama o te Fetu Poster

  He ata momoli fekau e tuhi faka-Tokelau ai te holo “Star Light, Star Bright”.

 • Ni Numela ma ni Mataituhi

  01365 Ni Numelama ni Mataituhi Poster

  Ko te holo i te ata momoli fekau tenei e kamata fakailoa ai ki tamaiti te numela 1 ki te 5 ma na vaueli a e i o u.

 • Aliki o Nukunonu

  01367 Aliki o Nukunonu Poster

  He ata momoli fekau e o he holo agai ki na aliki e tokafa o Nukunonu i na aho kua leva.