I te Vai Takele

I te Vai Tākele

Levolo 1

Fiction

Janice Marriott

I te kavega e Mami o James ma Noah ki te vai takele, na fiafia lele ia Noah tafao i te tainahoa fakatumu i te ea ka ko James nae popoke oi fano ki loto o te vai. Ko na tavigaviga a Noah ma te tafao i luga o te tainahoa na tohina ai ia James ke na he mataku kae ke kau ki te malie o na tafaoga.