17724 Tokelau Tuiaki i te kaumahina SB

Tuiaki i te Kaumahina

Levolo 2

Fiction

Kelihiano Kalolo

Na kave e te toeaina na tama e tokalua ki te tahi itu o te namo i te tai maha i te Fakalua o namo pe katoa ai te mahina, ke fakaali ki ei te tuiaki pe ko te hīga o te malau i na faigā faiva kua leva. Tekenoloti