He Hina ma Oscar

He Hina ma Oscar

Levolo 1

Fiction

Dot Meharry

I Niu Hila, ko Oscar e hakili hina i na tafeta. I te mauaga, e heki tukua ki tana pakete, kae lea ki ei ia Teti ke tuku veia i te mea e iei ai. Na fautua ki ei e hala puke he ata o te hina.