He Manulele i te Potu Akoga

He Manulele i te Potu Akoga

Levolo 1

Fiction

Feana Tu‘akoi

I te lele maiga o te manu ki to latou potu akoga, na taumafai muamua na tamaiti ke kave ki fafo, kae nae he mafai. Mulimuli ake, na iei te peleni poto a he tamaiti ke fakatohina ai te manu ki fafo.