He Uo ma Mateo

He Uō ma Mateo

Levolo 1

Fiction

Dot Meharry

Ko Mateo na fatoa hifi mai Samoa ki Niu Hila. I te paka, e matamata ia Mateo ki na tamaiti e tiketike ia latou hikuta, kae tu te tama (Zane) fakatalofa ki ei ma ofo atu tana hikuta ki a Mateo ke fakatakitaki ai. Mulimuli ake, na valakaulia e Mateo ia Zane ke kakai fakatahi ki latou i te aoauli ma tona mami.