17752 Tokelau Kate o te Cook Strait

Kate o te Cook Strait

Levolo 3

Non-fiction

Jane Buxton

E hefulufa ia tauhaga o Kate Johns, kae kavea ia ma tino e pito hili te tamaiti kua kakauagia te Cook Strait. Ko te tala moni tenei e mulimuli atu ki a Kate kae fakataunukugia e ia tenei lukitau ofoofogia.