17751 Tokelau Konakelemutue Uiga kehe

Ko na Kelemutu e Uiga Kehe

Levolo 2

Non-fiction

Sean O’Connor

Ko na kelemutu e fehoahoani ke ola malolo te kelekele mo te tutupu o na lakau. E fakaaogāgia i te tala moni tenei na ata puke kae ke kitea ai te ofoofogia o na kelemutu. Haienihi