Ko he Aitia Gali BB

Ko he Aitia Gali (big book)

Levolo 1

Fiction

Bill Nagelkerke

I he tahi aho vevela, e tokafa ia manu Afelika na fakaohofia i ni aitia gali kae e tatau ke kaufakatatahi ke maua ai e ki latou uma na mea e fofou ki ei.