Ko Manutukehe i loto o te Vai Takele

Ko Manutukehe i loto o te Vai Tākele

Levolo 1

Fiction

Janice Marriott

Na valakaulia e Hiaki ia Manutukehe ki tona fale i te umaga o te akoga ke kaukau i te vai kaukau. Na huhu lahi, lahi lele ia Manutukehe kae ko ana fai fakamatutu e malie tona ikuga.