Ko ni a Ta te Tai e Kaumai BB

Ko ni a Ta te Tai e Kaumai? (big book)

Levolo 1

Non-fiction

Tania Mills

He tala moni tenei, i te havalivaliga a he teine i te matafaga i Niu Hila, na ia maua ai na mea e kaumai e te tai ma ia iloa atu ai foki na mea e kavekehea e te tai.