Ko te Tukuga SB

Ko te Tūkuga

Levolo 1

Fiction

Feana Tu‘akoi

I he autiga e a te kaiga ki te pāka, na luki ai e Vika tona matua ki he tūkuga. Na kitea e Mami ko te fakaheheke gaholo i ni puti uili laina tahi e he faigofie, ma nae takatutu ma maluelue ka ko heki iku ake i te vaivai! Ko te fiafia ma te lototele o Vika e kehe lele ma te fakahetonu o na fakahehekega a Mami.