17734 Tokelau Ko Te Tau SB

Ko te Tau

Levolo 2

Fiction

Moe Aleta

Nae tāhē te avaga a te fafine talavou, kae tutupu te afā lahi. Na mapu tona mafaufau kae toe fakafeiloaki atu ki tana avaga ma te loto fakafetai.