He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

Levolo 1

Fiction

Joy Cowley

Ko te faigāmalaga a Puhi Nau Meakai e fakaholo pea i te tala tenei ma i te olokehega o te kaiga mo he malologa na taumafai ai ia Mātuahā (Aunty) ke fagai fakafuafua te puhi. E he fakatekia te kehe mamao o na manatu o Puhi Nau Meakai ma na ia taofia na peleni a Mātuahā.