Tautai Ake Pehe Tuitaga

Pehe Tatāga

Levolo 4

Non-fiction

Elena Pasilio

Ko te tuhi o he tala moni tenei e kikila ai ki ni pehe iei na tāga Tokelau. E talanoa agai ki te fatufatuga o te pehe, ma talanoa agai ki ni pulotu (composers) e toka lima: Kelihiano Kalolo, Lepaio Simi, Hilivelia Aleki Sakalia, Ioane Nui Tumua, ma Ihaia Puka.