Tautai Ake Taki o Folauga

Taki o Folauga

Levolo 4

Fiction

Joe Tuia

Ko te tuhi o he tala moni tenei e kikila ki na tautai malaga Tokelau ma te tautaiga o te moana ke oko ki fenua, ni iloa koi fakaaogā e tautai i na aho nei.