Taku Tuhi SB v3

Taku Tuhi

Levolo 1

Fiction

André Ngāpō

I te kiteaga e Tama te tuhi fou a tona uho matua ko Nikau mai te akoga, na fofou foki ki ei. Tenei e faitau e Nikau te tuhi ki a Mami, kae finau ia Tama ko te tuhi e a ia. Na fofo te fakafitauli i te valakauga e Nikau o tona uho tamaiti ke hau nofo i ona tafa i te hofa oi fakalogo ki tana faitau.