Tapenapenaga mo na Malo Ahiahi

Tapenapenaga mo na Mālō Ahiahi

Levolo 1

Fiction

Kiwa Hammond

I te leaga o Teti ki a Mahi e tatau ke hauni te marae (malae Maoli) mo na tino ahiahi, na ofo atu ma te fiafia ia Mahi ke fai fekau. Na fehoahoani hauni na meakai, heti na laulau, ma hauni na moega mo na tino e ahiahi atu.