Ko te Pu i te Totini o te Tupu BB

Ko te Pu i te Totini o te Tupu (big book)

Levolo 2

Fiction

Dot Meharry

I te tala malie tenei, na fakatonu e te tupu ana kaukauna ke haita te pu i tona totini. E heki mafai ke fai, ka na maua mulimuli te fofo e te mahiofo e he mafai ai ke toe makalilia na vae o te tupu.