17743 Tokelau Ko te galu fekai

Ko te Galu Fekai

Levolo 3

Fiction

Lani Wendt Young

Ko te tala tenei e fatu ki ni fakamatalaga moni e a ni tino na hao mai i te mafuie ma te hunami na ohofakia ai ia Toga ma Hamoa i te 2009. Ko te tala e mulimuli ki a Ana ma tona tuagane kae tutupu tenei mala.