TOK Ko Te Uto Tu Mau

Ko te Uto Tumau

Levolo 2

Fiction

Fraser Williamson

He tala malie tenei e tuhi faka koniheti mai te tala kakai Luhia “The Giant Turnip”, a Alexander Nilolayevich Afanasyev i na tauhaga o te 1850, kae kua hui te heti ki Tokelau. Kakai