Tuai ki te Tukuga

Tuai ki te Tūkuga

Levolo 1

Fiction

Dawn McMillan

Kua hauni uma na tino ke kamata te tūkuga uila vagana ai te pulinihehe fia pule oi faigatā. Na fehoahoani te Mahiofo ke kaumai uma na mea e manakomia e ia – kae ko te taimi e fokotahi lava tenei e he fakataga ai te Pulinihehe ke fai tona pale.