Search

Tip: enter the exact title of the resource you are seeking, or use one or two keywords
Year Level
Big Books
Genre

Search Results

Your search returned 129 results — showing page 5 of 5
 • Connect 3 faiga malo a tokelau i te henituli 21 cover

  Connect Tokelau

  Faigā Mālō a Tokelau i te Henituli 21

  Levolo 4

  Non-fiction

  Lealaiauloto Aigalele‘ale‘a F. Tauafiafi

  Seiuli Aleta

  Ko te tauhaga 2026 e katoa ai te 100 tauhaga o te faigāpāga a Tokelau ma Niu Hila. E agai ki luga te lagolagomia o te manatu ke toe iloilo te fehili o te tu tautahi i te tauhaga tena. Ke malamalama pe vehea he fauhaga fou o na pulepulega e ono manakomia, e tatau ke malamalama ki tatou ki te fauhaga o na pulepulega e iei nei, ma pe na vehea ona tulaki mai.

 • Connect 3 volu ni mea pakivalea cover

  Connect Tokelau

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Kate Potter

  Falaniko Aloisio

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • Ko te Faime SB

  Dual-Language Flipbooks

  Ko te Fāime (big book)

  Levolo 3

  Non-fiction

  Samantha Reynolds and Brad Norman

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  Dual-Language Flipbooks

  Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Levolo 3

  Non-fiction

  Samantha Reynolds and Brad Norman

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua he tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

 • TOK Fagatua Tokelau

  Dual-Language Flipbooks

  Fagatua Tokelau

  Levolo 4

  Non-fiction

  Ilai Isopo Elekana Manū

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.

 • Ko te Faime SB

  E Books

  Ko te Fāime

  Levolo 3

  Non-fiction

  Samantha Reynolds and Brad Norman

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • 17719 Tokelau Ko Tinilau ma hina SB

  E Books

  Ko Tinilau ma Hina

  Levolo 1

  Fiction

  Kelihiano Kalolo

  Ko te tala kakai tenei o Tinilau ma Hina. Kakai

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • 17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala

  E Books

  Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  Levolo 4

  Non-fiction

  Andrew and Anna Dickson

  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

  E Books

  Ko te Kakai o Tokalalaga

  Levolo 3

  Fiction

  Darcy Solia

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK E Ke Iloa Au

  E Books

  E ke Iloa Au?

  Levolo 2

  Non-fiction

  Akoga a Matiti

  Ko ni holo ienei na fatu agai ki ni ika e te Akoga a Matiti, e fakaataata mai pe ko ni ika a, ma tuku mai ni paho ke tahoko e te tino faitau. E fakaatata mai foki i na ata ni ietahi fehoahoaniga. Ko na tali e maua i mua o te tapuni tuhi o tua.

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Fagatua Tokelau

  E Books

  Fagatua Tokelau

  Levolo 4

  Non-fiction

  Ilai Isopo Elekana Manū

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Akau Matafi

  E Books

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  Levolo 4

  Non-fiction

  Elena Pasilio

  Seiuli Aleta

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Fakataliga

  E Books

  Fakataliga o te Vai Ua

  Levolo 4

  Non-fiction

  Dr Ian White

  Mika Perez

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Volu

  E Books

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Kate Potter

  Falaniko Aloisio

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Manuia

  E Books

  Manuia mai te Tai

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Pio Tuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Ohofakiga

  E Books

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Allan Burne

  Atonio Tuia

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tukufakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.

 • TOK Huka

  E Books

  Huka i te Toto

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Veronika Meduna

  Falaniko Aloisio

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

  Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
  Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.