Connect Tokelau 1

4 results — showing page 1 of 1
 • Connect Tokelau

  I lalo o te Moana

  Connect 1 i lalo o te moana cover

  Ko te lipoti tenei e kikila ki te hukehukega o he lauakau e 100-mita te loa 11 kilomita te mamao mai te gataifale o Taranaki i Niu Hila. Ko fanau akoga mai te kogafenua tenei kua galulue fakatahi ma na tino uku, tino hukehuke mea e ola, inihinia, tino fai faiva, ma na tino Maoli o te kogagfenua ke hakilikili ma fakamaumau na lakau ma na meaola kua fai tenei akau mo latou nofoaga tumau. E kikila te lipoti nei ki na auala hukehuke e fakaaogā ma na tekonoloti kehekehe e fakaaogā i na vaega takitahi. Haienihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huka i te Toto

  Connect 1 huka i te toto cover

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • Connect Tokelau

  He Fakalogoga e Mamafa

  Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

  Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti

 • Connect Tokelau

  Na he Nofo Kafai Koe e fia Tafiti

  Connect 1 na he nofo kafai koe e fia tafiti cover

  Ko na fakamaoniga fakahaienihi e leamai ko te nofo mataloa e mafai ke mafua ai ni fakafitauli o te ola malolo ma ko te tu ma te gaoioi holo e hili atu mo ki tatou. Kae ko na fakamaoniga fakahaienihi uma, e tatau ke fakafehiligia pea ke kitea ai pe talitonugia. Haienihi

 • 1