Connect Tokelau 3

5 results — showing page 1 of 1
 • Connect Tokelau

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  Connect 3 akau matafi ma te konahia o te tai cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huiga o te Tau

  Connect 3 huiga o te tau cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki te mafanafanaga o te kolope ma te huiga o te tau. E fakatalatalanoa ni matakupu e ono pa ki Tokelau. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Fakataliga o te Vai Ua

  Connect 3 fakataliga o te vai ua cover

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Faigā Mālō a Tokelau i te Henituli 21

  Connect 3 faiga malo a tokelau i te henituli 21 cover

  Ko te tauhaga 2026 e katoa ai te 100 tauhaga o te faigāpāga a Tokelau ma Niu Hila. E agai ki luga te lagolagomia o te manatu ke toe iloilo te fehili o te tu tautahi i te tauhaga tena. Ke malamalama pe vehea he fauhaga fou o na pulepulega e ono manakomia, e tatau ke malamalama ki tatou ki te fauhaga o na pulepulega e iei nei, ma pe na vehea ona tulaki mai.

 • Connect Tokelau

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  Connect 3 volu ni mea pakivalea cover

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • 1