Lihohi mo Faiakoga

Kua tāli maua! Ko he tukufakatahiga e o ni lihohi mo faiakoga ke fehoahoani ki te akoakoga o fanau Tokelau i te gagana, te faitau, tuhituhi ma te tautala.