01193 Fatuga mai na Kakai Tokelau

Fatuga mai na Kakai Tokelau

Levolo 3

Fiction

Various

He fakaputuga e o ni pehe e iva tenei mai ni kakai na tuku fakatahi e Faraimo Paulo, fakatahi ai ma ni holo e tolu na tuhia e Tenihe Atoni, Manuele Palehau, ma Kelihiano Kalolo. Kakai