Fehoahoaniga a Simi

Fehoahoaniga a Simi

Levolo 1

Fiction

Feana Tu‘akoi

E fia fehoahoani ia Simi kae hauni te umu a tona kaiga kae e heai ma he tino e fakahino ki ei hana fekau ke fai. Kua nofo i te lalo lakau oi mafaufau ki te kino o te fakahoaga o na fekau kae ia kitea atu e heai he ahu e fanake i te umu. Na fakailoa atu e ia ki a Teti ma Papa, na ki la kitea ai ko te afi kua mate ma nae manakomiagia tona fehoahoani mai te kamataga.