Havaliga ki te Akoga

Havaliga ki te Akoga

Levolo 1

Fiction

Jane Buxton

Ko Papa (Grandad) e nofo i te fale o Dylan ma na fia havali i tana kau ki te akoga. Na fakavavevave ia Dylan ki a Papa kae ke he tuai ia, ka ko Papa e fia tu oi tapuke ata. I te papa atuga ki te akoga, kua haofia e Papa e he ia iloa te auala ki te fale. Na fofo e Dylan te tulaga tenei i he peleni poto.