I te Togavao

I te Togavao

Levolo 1

Fiction

Dawn McMillan

E havavali ia Teti ma Harry i te vao, kae paku te tamā mea lakau ki te lima o Teti – i tona mafaufau. Kua kikila lelei ia Harry kae ia haofia ko he iniheti lakau. I te havaliga o te iniheti ki luga o te lima o Teti, na tago atu ia Harry oi tuku fakalelei ki luga o he lakau ola.