Ko Puhi Nau Meakai e Fia Kaia

Ko Puhi Nau Meaki e Fia Kaia

Levolo 1

Fiction

Joy Cowley

I te tala malie tenei, ko Puhi Nau Meakai e fakaoleole meakai ki na tino o te kaiga kae e he manuia na moiheai ia Katie, te tino tamaiti o te kaiga, na alofa atu ki ei.