Ko te Fatoaga a Mrs Brown

Ko te Fatoaga a Mrs Brown

Levolo 1

Fiction

Dawn McMillan

I te tala tenei, e fehoahoani ia Grace ki tona tuakoi, ko Mrs Brown, ke fakahuhu ana tomato. I te valakauliaga e Teti o Mrs Brown ki te hunuhunuga meakai pe ko te papakiu a te kaiga, na papa atu ki laua ma Grace ma he pehini tomato fuaefa mai tana fatoaga.