Ko te Nofoaga Haogalemu BB

Ko te Nofoaga Haogalemu (big book)

Levolo 1

Fiction

Sue Mooar

He tala tenei e heti i Fakaofo, agai ki he moa ma ana hakilikiliga ki he koga malupuipuia ke fofoa ai ana punua. Ko te lelei o te fatuga ma te tuku fakatahiga o te tala e mafai ai ke fai ma taki mo te tuhituhi, ma ko te tafaifai pea o na fakamatalaga e hapotigia ai te tino faitau.