Ko te Pulou Na Galo

Ko te Pulou Na Galo

Levolo 1

Fiction

Feana Tu‘akoi

I te galoga o te pulou of Sunil, na fehoahoani tana uo i te hakiliga. E heai ni pulou i te potu akoga pe ko te oneone tafafao, kae i te kikilaga o na tamaiti ki te puha o Na Mea Gagalo, e lahi atili lele na pulou i loto! Na fakauma fiafia te tala i te mauaga o te faiga e na tamaiti ke fofo ai tenei fakafitauli fou.