Kua Hauni Koe Rosie

Kua Hauni Koe, Rosie?

Levolo 1

Fiction

Vanessa Hatley-Owen

I te tala fakaholo malie tenei, ko Mami e fia ia mautinoa ko Rosie e hauni ki te akoga kae ko Rosie ai e hauniuni filemu. Tenei ka olo, kae meake ko Mami ko heki uma te hauni.