Meakai Aoauli a te Manutukehe BB Spreads

Meakai Aoauli a Manutukehe (big book)

Levolo 1

Fiction

Janice Marriott

I te kamataga o te akoga a Manutukehe, nae taukikila ia e ni tamaiti mai tana vahega e tokalua, kae i te taimi o te meakai aoauli, na fakatekia lele i te ki la iloaga o te mea i tana puha meakai!