Tahi Lua Tolu Fa

Tahi, Lua, Tolu, Fa

Levolo 1

Fiction

André Ngāpō

I te tala tenei, ko Teti ma tona ataliki nae hauni i te taeao. Ko te ataliki ko te tuhitala foki ia, e ia fakatakitakia na mea uma a Teti e fai. E fakauma te tala i he tukuga ki te tavale.