17740 Tokelau Ko te Fakafitauli ki a Puluto

Ko te Fakafitauli ki a Puluto

Levolo 3

Non-fiction

David Hill

He tala moni tenei e fakamaina mai ai pe na vehea ona maua ma fakaigoa ia Puluto ko he paneta i te 1930 kae meake, i te 2006, kua hui tona tulaga faka paneta. Haenihi