Tuku Teu a Nena

Tuku Teu a Nena

Levolo 1

Fiction

Dot Meharry

I te takega o te tuku teu a Nena (Grandma), na tonu ia Malia e fofo te fakafitauli i te fai o he tuku teu fou. Na ia ao maia na mea mai te lapihi toe fakaaogā ma, ko te fehoahoani mai a Nena, na lelei ai te tuku teu fou.