Valiga o te Pa

Valiga o te Pa

Levolo 1

Fiction

Susan Paris

I te ofoga e William ma Papa (Grandad) ke vali e ki laua te pa puipui, na vave haofia e ki laua e iei te fakafitauli. Ko Mama (Grandma) e fofou ki he pa puipui lanu paepae kae heai he vali paepae e totoe i te fale teu kope i fafo. Ko te la fofo (ma te tali atu a Mama) e fakafiafia ki tamaiti.