Vehi o te Manutukehe

Vehi o Manutukehe

Levolo 1

Fiction

Janice Marriott

Ko Manutukehe kua lima ma kua hauni ki te akoga, kae kite ake ko tona vehi e taikole atili. E laki, kua pa mai ia Papa (Grandad) ma te meaalofa e fofo ai te fakafitauli.