Lipoti tau Hukehukega

Ko na Lipoti tau Hukehukega ko he tuku fakatahiga e o ni tuhituhiga ki ni matakupu e tau tonu pe initalehi ki ei na tino Tokelau. Ko ietahi tuhituhiga e fatu ki ni lipoti tau hukehukega mai ietahi Matāeke a te Malo o Tokelau, e ve ko te Matagaluega o te Tau, te Moana ma te Tutia, vena te Matāeke o te Tamaokaiga, Lihohi Fakatenatula ma te Hikomaga.

  • Pdf thumbnail

    The Question of Olohega

    Abstract: This paper will present a timeline of how a remote island in the South Pacific became a U.S. appurtenance (1860); then a U.S. territory (1925); and, finally, through a so-called “friendship treaty,” bargained away by New Zealand in order to maximize American Sāmoa’s maritime boundaries (1980). The original claim to the island is fraudulent, as many government officials and scholars have long suspected but have been unable to prove. This paper will examine the fraud in detail and present conclusive evidence for the first time. The island’s name is Olohega [oloˈhɛŋa] and it belongs geographically, historically, and culturally to the nation of Tokelau.