17750 Tokelau Totoga Mauteni

Totōgā Mauteni

Levolo 2

Non-fiction

Shelley de Graaf

I te tala moni tenei, ko he tama ma tona papa (tupuna tamana) e toto fatu mauteni. E mulimuli ki tatou ki te tala kae ola ma tutupu na fatu mauteni ki ni mauteni. Kua fai te la hupo mauteni, kae hefe na fatu ke toto i te tauhaga ka hohoko. Haienihi